Güzel-Eser

Çanta ve Okul Kıyafeti Projesi

Toplumsal Gelişim

Çanta ve Okul Kıyafeti Projesi

Projenin fikri; fakir ve ihtiyaç sahibi ailelere dikiş ve nakış alanında imkan sağlamak, onlara dikiş araç ve gereçlerini temin etmek, ekonomik olarak güçlendirmek ve ihtiyaçtan üretime ulaştırmaktır.

Projenin Uygulama Yeri ve Zamanı

اليمن - 2021-2022

Hedeflenen Kitleler

En çok ihtiyaç duyan aileler, özellikle kadın tarafından geçimi sağlananlar

Faydalananların Sayısı

Birinci Aşamada Öncelikli 100 Aile

Proje Maliyeti

Her Aileye 220 $

Raporlar

ilk rapor

ikinci rapor

üçüncü rapor