Güzel-Eser

Sağlık Projeleri

Yemen’de temel ihtiyaç olarak yer alan sağlık alanında ameliyatlar, klinik ve sağlık ocağı projelerini destekliyoruz.