Güzel-Eser

Kalkınma Projeleri

Dikiş makinası, Ev Fırın projesi, Hayvancılık vb. ekonomik gelişmeyi sağlayan kalkınma projeleri yapıyoruz.