Güzel-Eser

Güzel Eser İnsani Yardım Derneği

Kâr amacı gütmeyen bağımsız bir sivil toplum kuruluşudur. Yemen’de insani yardım, eğitim, sağlık ve kalkınma alanında çalışır. 21.10.2019 tarihinde İstanbul’da kurulmuş ve yetkili makamlar tarafından verilen (34-256/118) kütük numarası ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Kapsamlı, insani kalkınmada en iyi ortak ve lider model olmak.

En iyi uygulamalar ve kapsamlı kalkınma programları ile toplumdaki hassas grupların insani ihtiyaçlarına göre, en iyi kurumsal çalışma standartlarına ve insan onuru ilkelerine uygun, acil müdahale ederek, bölgesel ve uluslararası kalkınma ve insani yardım kuruluşlarının ortak yardımlaşma çabalarını destekleyerek Yemen’deki insanlara ihtiyaç duydukları maddi ve manevi yardımı ulaştırmak.

 Kapsayıcı olmak – Şeffaflık – Dürüstlük -Seçkinlik – Ortaklık  İnsanlık

  • Yetimlere bakmak, onların bilimsel alanda çalışmalarını, pratik yeteneklerini ve çeşitli becerilerini geliştirmek
  • Yetimlerin temel ihtiyaçlarının karşılanması için toplumu harekete geçirmek
  • Muhtaç bölgelerde gıda, su vb. temel ihtiyaçlarını karşılamak ve cami yapımına, inşasına katkıda bulunmak
  • Yoksul bölgelerde tatlı ve içilebilir su sağlanmasına katkıda bulunmak ve muhtaçlara erişimini kolaylaştırmak
  • Yoksulların toplumdaki acılarını azaltmak
  •  Derneğin performansının en yüksek kalite, verimlilik, şeffaflık ve sürekli gelişim standartlarına ulaşmasını sağlamak. 
  •  Derneğin vizyon ve hedeflerine ulaşmak adına gerekli tüm enerjiyi, uzmanlığı ve tüm kaynakları harekete geçirmek. 
  • Kalkınma, insani yardım ve yardım çalışmaları ile ilgili bölgesel ve uluslararası kuruluşlarla iş birliğini pekiştirmek.
  • Afet ve krizler esnasında etkili müdahalede bulunmak ve bunların sosyal açıdan hassas gruplar üzerindeki etkilerini azaltmak.
Videoyu Oynat

Son Projeler

Güzel Eserlerimizden Faydalananların Sayısı

Acil Müdahale
0
Yetim Sponsorluğu
0
Gıda Yardımları
0
Eğitim
0
Koruma ve barınma
0
Sağlık
0
Su ve çevre iyileştirme
0
Toplumsal Gelişim
0

Bizden Haberler

Faaliyet Alanları

Sağlık Projeleri

Zarar görmüş ailelere temel sağlık bakımı sağlanmasına katkıda bulunmak

Barınma

İhtiyaç sahibi aileler için koruma ve barınma hizmetleri sağlama

Yetim Projeleri

Yetimlere kapsamlı bakım sağlanması

Gıda Yardımları

Açlıkla mücadeleye katkıda bulunma

Su Projeleri

Sağlıklı bir çevre oluşturmaya katkıda bulunma

Acil Müdahale

Acil Müdahale

Eğitim Projeleri

Eğitime teşvik ve cehaletle mücadele

Kalkınma

Toplumsal Kalkınma – Sürdürebilirlik