Güzel-Eser

Acil Müdâhale

Doğal afet ve savaş kaynaklı ortaya çıkan acil insani yardım ihtiyaçlarını karşılamak ve bu bölgelerde yaşam koşullarını daha iyi hale getirmek için acil yardım çalışmaları yapıyoruz.