Güzel-Eser

/kamplardaki yerinden edilmiş ailelere İftar yemeklerini dağıtmaya/Yemen-Marib